Tårnby Listen

KONTAKT OS

 
 
 
 

Tårnby Listen er et fællesskab og et sted at videns- og erfaringsdele på tværs af politiske, sociale, kulturelle og religiøse forskelle. Listen bunder i tanken om, at politikudvikling i dag bør foregå på en hel anden måde end tidligere.

Det handler om at brænde for noget, at ønske noget, og stå sammen om at gøre Tårnby til et endnu bedre sted at være, for alle byens borgere, ansatte og erhvervslivet.


Barren i Tårnby skal hæves. Vi skal ikke nøjes.
Vi vil ikke stile efter laveste fællesnævner eller gennemsnittet.
Vi vil have højere ambitioner og ligge blandt landets øverste tredjedel på alle fronter.


Vi ønsker, at vores borgere får den hjælp og støtte de har behov for, og vi skal sagsbehandle hurtigere, med mere inddragelse, åbenhed og mere gennemsigtighed i arbejdsgangene.


Der skal være mindre bureaukrati og mere medmenneskelighed. Kommunen skal agere og føles som en medspiller og ikke en modspiller.
Vi skal behandle vores medarbejdere i kommunen med tillid, respekt og ordentlighed, Vores medarbejdere skal møde byens borgere med stor faglig kompetence, respekt og ordentlighed.


Vi vil forbedre arbejdsvilkårene og kompetencerne hos personale og ledere, således at vi kan decentralisere ledelsen. Vores ledere og personale, skal tage ansvaret og beslutningerne der hvor de e, hvor opgaverne skal løses og konsekvenserne mærkes.


Styrket faglighed samt større tillid og råderum for kommunens medarbejdere og ledere, vil medføre en professionalisme og forbedring af serviceniveauet, som skal øge tilfredsheden samt tilliden fra borgerne til medarbejderne. Den styrkede faglighed burde samtidig nedsætte sagsbehandlingstiderne betragteligt og det er uanset om vi taler om skoler, institutioner, plejehjem, hjemmeplejen mv.


Vi skal væk fra at være en forvaltningsstyret kommune. Vi skal have gjort op med det tidligere mangeårige enevælde en gang for alle.


Vi vil have fokus på det hele menneske, medarbejderen og situation i Tårnby, uden at være farvet af landspolitisk ideologier, samt tidligere procedure og kutymer.


Vi vil have mennesket i fokus.


Tårnby Listen - Arbejder for det lokale

KONTAKTOPLYSNINGER