Siden er stadigvæk under opbygning, beklager det ikke er alt der fungerer

Fortællingen

.

Der skal være mindre bureaukrati og mere medmenneskelighed. Kommunen skal agere og føles som en medspiller og ikke en modspiller. Mere respekt og ordentlighed.

Helhedsorienteret 
tilgang

Vi skal se det hele menneske i helhedsorienteret sags/familie behandling. Nedbryd siloerne omkring forvaltningerne.

Hurtigere og mere individuel sagsbehandling generelt. Mere åbenhed og gennemsigtighed i kommunens arbejdsgang.

Nej til
Valgforbund

Vi samarbejder godt med alle partier, men vil gerne slå fast, at en stemme på Tårnby Listen er en stemme på os – og ingen andre. Stemmer afgivet på et parti, kan ende med at tilfalde et andet indenfor valgforbundet. Det er riciko og konsekvensen ved valgforbund, også selvom det "bare" er tekninsk

Ældrestrategien
Plejehjem & centre

Vi skal have centerstruktur – En decentraliseret god og synlig ledelse. Det er dem der udfører opgaverne der ved hvor behovene er og skoen trykker.

Der skal mere samspil hen over sektorer og faggrupper, for helhedsorienteret tilgang.

Ældrestrategien
Hjemmeplejen

Vi skal se på det hele menneske.

Forvaltnings- og ledelses strukturen skal ændres.
Triagering og transdiciplinært samarbejde prioriteres


Fastansat Vikarkorps

Egne fastansatte vikarer med tilknytning til plejehjem og hjemmeplejeteams. Ansat på samme vilkår som øvrige faste medarbejdere.

kompetenceløft medfølgende lønløft vil øge motivationen og engagementet.

Ældre i Tårnby

Udskrivelser og rehabilitering

Rehabiliteringen og samarbejdet omkring hjemsendelse af borgere, skal forbedres og effektiviseres. Hospitalernes og specialisternes handleplaner skal efterleves og ikke underkendes.

Udsatte i

Tårnby

Vi skal kigge indad og se hvorfor Tårnby har ry for at være en af de værste kommuner hvis man er syg, handikappet eller har særlige behov. Borgere føler sig ofte ikke fair og ordentligt behandlet. Ofte virker kommunen mere som en modspiller end en medspiller.

.
.

.PPRPædagogisk Psykologisk Rådgivning

ROFRådgivning Og forebyggelse              

Inklusionsstrategi
Kortere vetetider. Nemmere tilgang til visitation og udredning. Én indgangsvinkel. Åbne døre.  Hurtig individuel sagsbehabdling med blik på familien som helhed.Pårørende/familie/netværks rådgivere

Brobygger funktion. Anonym rådgivning. Både forebyggendeog en del af efterværn. Giver vejledning og evt. krishjælp til familie/pårørende. Følger familien under- og efter krisen rammer.

Misbrugspolitik på skoler & institutioner

Ensartet procedure ved forebyggelse, opsporing og mistanke. Både hos børn og unge, men også i familien/netværk og omgangskreds


Miljø- og Biodiversitet

Vi bakker op om kommunens grønne tiltag. Vilde haver skal videreudvikles, og vi skal have grønnere boligområder.

Vi ønsker etablering af bi-hold, vilde nyttehaver og flere naturaktiviteter.

Lovligt

Streetrace

Streetrace er en sportsgren !

Adrenalin, fart, mekanik, teknik og konkurrence.

En sport der tiltrækker mange mennesker unge som ældre og fra alle samfundslag.

Fælles er fascinationen for mekanik og fart.

Indsats for job- søgende ledige

”Jobparat start” forløbet er et jobsøgningskoncept, hvor deltagerne organiserer sig selv i en ”virtuel virksomhed” (gruppe) med faste og forpligtende rammer og klare forretningsmæssige målsætninger.  

Ny skøjtehal

.

Vi skal have bygget en moderne og mere klimavenlig skøjtehal.
En hal der i videst mulig omfang lever op til både klubbernes og de menige brugeres ønsker, behov og forventninger.

Nyt
Multiplejecenter

Vi ønsker et nyt, stort og moderne multiplecenter. Bla. med en afdeling for unge plejekrævende og en Hospice afdeling.Minimums-

normeringer

Minimumsnormeringer kan være godt, men det er ikke løsningen på alle problemer, og kan ikke stå alene.
Vi skal også se på hvordan vi bruger pengene mere effektfuldt